Śledź nas na:Zintegrowane systemy informatyczne: pojęcie, typowe moduły, przykładowe systemy.

Zintegrowane systemy informatyczne są zaawansowanymi rozwiązaniami wspomagającymi procesy zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Zintegrowany system informatyczny wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ZSI) to system komputerowy (zbiór programów) obejmujący znaczący obszar działania firmy:

  • finanse i księgowość
  • sprzedaż i zaopatrzenie
  • konstrukcja i technologia
  • produkcja
  • utrzymanie ruchu i remonty
  • inne obszary

ZSI jest najczęściej przygotowany do wspierania działania przedsiębiorstwa opartego na metodologii zarządzania produkcją takiej jak MRPII (Manufacturing Resource Planning- planowanie zasobów produkcyjnych) czy JIT (Just-in-Time).

Typowe moduły na przykładzie sytemu SAP:

FI (finanse i księgowość)
CO (kontroling)
AM (środki trwałe)
IM (zarządzanie inwestycjami)
TR (rozliczenia z urzędem skarbowym)
PS (projekty)
IS (rozwiązania branżowe dla przemysłu)
HR (zarządzanie kadrami)
PM (remonty i utrzymanie majątku produkcyjnego)
QM (zarządzanie jakością)
PP (planowanie produkcji)
MM (zarządzanie materiałami)
SD (sprzedaż i dystrybucja)
SM (zarządzanie usługami)
WM (zarządzanie magazynami)

Moduły przekrojowe:

SAPoffice (poczta elektroniczna i komunikacja z systemem SAP)
SAP Business Workflow (narzędzia związane z przepływem pracy)
SAP Business Information Warehouse (hurtownia danych)
SAP Archive Link (archiwizacja)
SAP Business Engineering Workbench (inżynieria biznesowa)

Przykładowe systemy: R/3, MySAP (SAP-Niemcy), Oracle (Oracle Financials-USA), JDEdwards (JDEdwards-USA), IFS Applications (IFS-Szwecja), MOVEX (Intentia-Szwecja), MAX (ICL-Wlk. Brytania), System 21 (JBA-Wlk. Brytania), BAAN IV (BAAN-Holandia).Zobacz także