Śledź nas na:System informacyjny a system informatyczny.

System informacyjny integruje działanie obiektu gospodarczego, obejmuje swoim zasięgiem całą jego działalność.

Składa się z dwóch podsystemów: wytwarzania i zarządzania. Podstawowymi komponentami są: zbiór nadawców informacji, zbiór stosowanych metod i środków, zbiór informacji, zbiór odbiorców. Podstawowym celem systemu jest: zbieranie, gromadzenie przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie decydentom informacji, służących do podejmowania przez nich racjonalnych decyzji i pomocy w sprawnym zarządzaniu.

W systemie informacyjnym procesy przetwarzania danych i procesy komunikacyjne mogą być realizowane ręcznie i automatycznie.

System informacyjny, w którym procesy przetwarzania danych i procesy komunikacyjne realizowane są technikami tradycyjnymi nazywamy tradycyjnym systemem informacyjnym, o systemie z zastosowaniem technik komputerowych mówimy, że to system informatyczny.Zobacz także