Śledź nas na:

Informatyka w gospodarce - Artykuły

  • liczba prac:

Proces wyboru dużego systemu informatycznego dla przedsiębiorstwa.

Rozważając kryteria wyboru oprogramowania, zakłada się, że system powinien być zintegrowany, dostosowany do struktury przedsiębiorstwa. Powinien móc współpracować z istniejącym w firmie oprogramowaniem oraz być elastyczny, łatwy do modyfikacji. Stanowiąc narzędzie do prowadzenia działalności gospodarczej, system powinien być przyjazny dla użytkowników i łatwy w eksploatacji. Wreszcie powinien być dostosowany do polskich realiów i przepisów prawa.